Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết
​​​​​​​Khi dịch Covid-19 đang phức tạp như hiện nay, thời tiết ở nước ta đang thời điểm chuyển mùa, mưa bão nên tiềm ẩn nguy cơ dịch, bệnh rất cao. Do vậy, bên cạnh việc tập trung chống dịch Covid-19 thì người dân tuyệt đối không được chủ quan với các dịch bệnh khác, đặc biệt là sốt xuất huyết.