Thư viện tỉnh Lạng Sơn: Trưng bày tài liệu “Lạng Sơn 190 năm đổi mới và phát triển”
Từ ngày 25/10 – 30/11/2021, nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831-4/11/2021), Thư viện tỉnh tổ chức gian trưng bày tài liệu và xếp sách nghệ thuật với chủ đề “Lạng Sơn 190 năm đổi mới và phát triển” tại phòng Địa chí tầng hai của thư viện.