Chi nhánh NHCSXH tỉnh tặng 08 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 21/10, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn trao tặng 08 máy tính cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện, thành phố, nhằm giúp trẻ vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong học tập.