Vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Trong 5 năm qua, mặc dù các ngành kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều cơ sở sản xuất của tỉnh hoạt động thiếu ổn định; tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng hầu hết các doanh nghiệp của Bắc Kạn vẫn nỗ lực để vươn lên.