Sinh hoạt chính trị "Bảo vệ Tổ quốc - Nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ Việt Nam"
Tối 10/10, tại UBND phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn), Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình Sinh hoạt chính trị “Bảo vệ Tổ quốc - Nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ Việt Nam”.