Đề xuất Quốc hội xem xét tăng thẩm quyền cho HĐND cấp tỉnh trong việc chuyển mục đích sử dụng đất
Trong phiên thảo luận trực tuyến sáng 27/10 về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV, đại biểu Hoàng Văn Hữu- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đã có ý kiến đối với dự thảo nội dung này.